Cho thuê xe cưới giá rẻ

Hãy chia sẻ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Xe cưới
Toyota Camry 3.5Q

cho thuê xe cưới

XE CUOI CAMRY 3.5Q

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng: 1.500.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng: 1.700.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai. dưới 50km.
Giá thuê xe cưới có thể thay đổi theo thời điểm.
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.Đặt xe

Xe cưới giá rẻ
Toyota Altis

cho thuê xe cưới giá rẻ

XE CƯỚI TOYOTA ALTIS

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng: 1.100.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng: 1.300.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai. dưới 50km
Giá thuê xe cưới giá rẻ có thể thay đổi theo thời điểm.
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để có giá rẻ chính xác.Đặt xe

Xe cưới giá rẻ
Lacetti

cho thuê xe cưới giá rẻ

XE CƯỚI LACETTI

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng: 900.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng: 1.200.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai. dưới 50km
Giá thuê xe cưới giá rẻ có thể thay đổi theo thời điểm.
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để có giá rẻ chính xác.Đặt xe


Cho thuê xe cưới Roll Royce

cho thuê xe cưới giá rẻ

XE CƯỚI ROLL ROYCE

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng:   12.000.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng: 15.000.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai, dưới 50km.
Giá cho thuê xe cưới có thể thay đổi theo thời điểm.
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.Đặt xe

Cho thuê xe cưới Bentley

cho thuê xe cưới

XE CƯỚI BENTLEY

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng:   10.000.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng: 12.000.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai. dưới 50km
Giá cho thuê xe cưới có thể thay đổi theo thời điểm
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.Đặt xe

Cho thuê xe cưới BMW 320i

cho thuê xe cưới

XE CƯỚI BMW 320i

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng:   4.000.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng: 5.000.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai. dưới 50km
Giá cho thuê xe cưới có thể thay đổi theo thời điểm
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.Đặt xe


Xe cưới
Volkwagen

cho thuê xe cưới

VOLKSWAGEN BEETLE

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng:   2.800.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng: 3.200.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai. dưới 50km.
Giá thuê xe cưới có thể thay đổi theo thời điểm.
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.Đặt xe

Xe cưới
Mercedes S500

cho thuê xe

MERCEDES S500

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng:   4.500.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng:  5.500.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai. dưới 50km.
Giá thuê xe cưới có thể thay đổi theo thời điểm.
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.Đặt xe

Xe cưới
Mercedes E280

cho thuê xe cưới

MERCEDES E280

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng:   2.800.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng: 3.200.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai. dưới 50km.
Giá thuê xe cưới có thể thay đổi theo thời điểm.
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.Đặt xe

Xe cưới mui trần
Luxus 6020

cho thuê xe cưới

XE CƯỚI MUI TRẦN LEXUS 6020

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng:   4.500.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng: 500.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai. dưới 50km.
Giá cho thuê xe cưới có thể thay đổi theo thời điểm.
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.Đặt xe

Xe cưới mui trần
Audi A4

cho thuê xe cưới

XE CƯỚI MUI TRẦN AUDI A4

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng:   5.000.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng: 6.000.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai. dưới 50km.
Giá cho thuê xe cưới có thể thay đổi theo thời điểm.
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.Đặt xe

Xe cưới
Toyota Camry 2.4

cho thuê xe cưới

XE CUOI CAMRY 2.4

Giá tham khảo:

Nội thành Hà Nội 4 tiếng:   1.200.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, về lại nhà trai. Dưới 50km, không ăn tiệc.
Nội thành Hà Nội 6 tiếng: 1.500.000
Lịch trình: Đi từ nhà trai đến nhà gái, đến nhà hàng ăn tiệc, về lại nhà trai. dưới 50km.
Giá cho thuê xe cưới có thể thay đổi theo thời điểm.
Đám cưới ngoại thành Hà Nội, ngoài 6 tiếng hoặc trên 50km xin vui lòng liên hệ để biết giá chính xác.Đặt xe

cho thuê xe